ASeptic pro

8.75 € (bez DPH) / 10.50 s DPH

Dezinfekcia povrchov

Zrušiť výber
Share

Popis

 • Alkoholický prípravok na rýchlu dezinfekciu a dezinfekciu povrchov – obidve dvere, kľučky dverí, zábradlia, predmety každodennej potreby, ako aj väčšie povrchy, ako sú dosky, sanitárne zariadenia a podlahy.

  Vďaka správne vybranému zloženiu a obsahu etylalkoholu je AsepticPro mimoriadne účinným činiteľom v boji proti vírusom, hubám a baktériám a pri prevencii ich šírenia. Zároveň nepoškodzuje ani nezmenšuje vyčistené povrchy. AsepticPro nevyžaduje riedenie ani oplachovanie, zanecháva tiež príjemnú, sviežu vôňu.

  Kvapalina sa môže úspešne použiť na dekontamináciu doma aj vo verejných zariadeniach, na klinikách, v lekárskych kanceláriách alebo nemocniciach. Je baktericídny, virucidný, fungicídny.

  • Uvedená cena za 1 ks
  • Objem: 750ml | 5 000 ml
  • Balenie: 10ks  750ml
  • Kartón:
  • Min. odber 1 balenie = 10ks 750ml objemu !

  UPOZORNENIE:
  Pre obce, nemocnice, organizácie a väčšie odbery je pripravená výhodnejšia cena vo forme množstevných zliav. Kontaktujte nás prosím emailom !

  použitie:

  nerieďte, nastriekajte povrch, ktorý sa má vyčistiť, a nechajte asi 1 minútu, môžete utrieť handrou. Používajte s ochrannými rukavicami, s ochranou očí.

  Upozornenie:

  Produkt dráždi oči – v prípade kontaktu s očami ich opatrne vyplachujte niekoľko minút vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú k dispozícii a je to ľahké. Pokračujte vo vyplachovaní;
  Požitie je smrteľné – Pri požití kontaktujte lekára / toxikologické centrum;
  Po vdýchnutí – zabezpečte prístup na čerstvý vzduch, teplo a pokoj;
  Ak je potrebná lekárska pomoc, ukážte obal alebo štítok;
  Vedľajšie účinky – z klasifikácie neboli zistené žiadne ďalšie vedľajšie účinky;
  Veľmi horľavá kvapalina a pary – Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite;
  Uchovávajte mimo dosahu detí;
  Likvidácia – výrobok / obal zlikvidujte v riadne označených nádobách na nebezpečný odpad vo vašej obci;
  Skladovanie – skladujte iba v originálnych, dobre uzavretých obaloch v suchej, chladnej a dobre vetranej miestnosti.

   

  Účinná látka: 75 g / 100 g etanolu (ES: 200-578-6; CAS: 64-17-5) Obsahuje: etanol, vonné zmesi.

  Produkt je registrovaný na úrade pre registráciu liekov, lekárskych rozhodnutí a biocídnych výrobkov. Číslo povolenia 0238 / TP / 2020. 

 • Objem

  5L, 750ml